Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Anm. 5

Golvbrunn

Bostadsrättshavaren ansvarar för rensning och avloppsrengöring i de fall detta är orsakat av bostadsrättshavaren.

Brf ansvarar för avloppsledning och golvbrunn i dusch och badrum exkl normal skötsel.

För ytskikt och tätskikt i badrum ligger ansvar på bostadsrättshaveren.

Alla ingrepp och utförande av arbete skall uppfylla gällande krav. Nya installationer och utrustning som avviker från grundutförande och befintlig standard åvilar bostadsrättsinehavaren.

Vid renovering eller rumskomplettering av ytskikt mm. vilar ansvaret på bostadsrättsinehavaren eller anlitad entreprenör. Detta avser alla utrustningar mot befintlig El- och VA-utrustning såsom ledningar och golvbrunnar. 

All elutrustning skall jordas.

Allt arbete förutsätts utföras av certifierad och behörig entreprenör.

I de fall åtgäreder skall vidtagas mot de fasta installationerna skall detta föreläggas styrelsen med tekniska och väl beskrivna underlag för godkännande.

Det ekonomiska ansvaret ligger på bostadsrättshavaren.