Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Ansvar för din lägenhet.

 

Det är ditt ansvar att hålla din lägenheten i gott skick.

Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som medlemmarna gemensamt disponerar.

När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten.

Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig.

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen.

I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans. Tillsammans skapar du och dina grannar den bomiljö ni vill ha.

Du har väl hemförsäkring!
Saknar du försäkring kan en brand, översvämning eller ett inbrott bli en ekonomisk katastrof.
Du får ingen ersättning för förlorat lösöre och får själv stå för ev. skadeståndskostnader.

Som bostadsrättsinnehavare har du ett ansvar för delar i lägenheten som ofta blir dyra att ersätta vid skada.

Förutsättningarna för fastighetsförsäkringen från 1 april 2016.

Läs mer under fliken: Service /Försäkringsinformation

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2019-03-11 15:20 av Per S