Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

Nyhetsbrev

 

Länkar

Besiktning och kontroll av fastigheten

 

Regelbundna åtgärder sker under året

 

Besiktning och kontroll

Våra fastigheter besiktas och kontrolleras minst en gång per år. Allt beroende på funktion och lagstadgade krav.

Byggnader utvändigt

Varje år  utförs en okulär besiktning av alla våra byggnader. Här besiktas även utvändiga kommunikationsytor inklusive utvändiga trappor.

Byggnader invändigt

Denna besiktning utförs som regel samtidigt med den utvändiga. Omfattningen avser trapphus, entréer, vindsvåningar, invändiga kommunikationsytor. ( Ej lägenheter)

Mark

Alla planteringsytor, buskar och träd mm utförs var tredje år.

Hissar

Våra hissar besiktas varje år.

Ventilation

Här utförs en OVK- besiktning och kontroll enligt lagstadgade krav och tider.

Lekparker och lekutrustning

Våra lekplatser besiktas varje år i enlighet med EU-krav.

Tvättstugor

Dessa besiktas en gång varje år.

Kontroller

Vi på Örnen har ett relativt omfattande kontrollprogram av all teknisk utrustning inom ventilation, värme, el, tvättstugor och hissar. I stort sker denna kontroll minst varje kvartal och filterbyten i ventilationen har ett rullande schema.

Kontroll in i framtiden

Nu arbetar vi för fullt med att söka skapa en data Webb-baserade anslutningar för drift och övervakning. Vissa delar är redan i provdrift, men förhoppningsvis skall allt vara klart nästa år och då kommer mycket av den manuella kontrollen att vara borta.

En centralt fungerande driftcentral är ett måste för att klara den framtida driften. Vi är på god väg! Alla våra nya installationer sen tre år tillbaka är förberedda för uppkoppling.