Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Att bo i Bostadsrätt.

 

Att äga en bostadsrätt medför rättigheter och skyldigheter.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har som främsta mål att upplåta lägenheter med bostadsrätt, men även att främja studie- och fritidsverksamhet.

Vi är i ekonomiskt hänseende helt självständiga och får därför bära våra egna kostnader med de intäkter vi får från medlemmarna i form av månadsavgifter.

Eftersom detta är en ekonomisk förening är det vi själva som kan påverka boendekostnaderna genom vår egen konsumtion.

Alla kan bidra till att reducera kostnaderna genom att:

  • Inte spola varmvatten längre än nödvändigt.
  • Släcka lampor i rum där ingen vistas.
  • Stänga av datorer.
  • Stänga av Radio och TV-apparater ( de drar ström även i stand by läge).
  • Se över tätningslister på dörrar och fönster.

TACK FÖR ATT VI HJÄLPS ÅT!

Demokrati.
När du köper en bostadsrätt blir du delägare i bostadsrättsföreningens tillgångar och skulder. Det är ett ägande som ger både rättigheter och skyldigheter.
Alla i föreningen ska ta ansvar, inte bara för den egna lägenheten, utan även för fastigheten och dess kringmiljö. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar.

I en bostadsrättsförening råder demokrati. En gång varje år hålls en föreningsstämma där de boende väljer styrelse och revisor. Varje medlem har en röst och rätt att lämna in motioner till stämman.
Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som medlemmarna gemensamt disponerar.


Respekt & hänsyn.
Vad som gäller i vår förening kan du läsa om i våra stadgar, som finns på vår hemsida annars så kan du fråga styrelsen.


Detta innebär också att vi alla måste respektera och ta ansvar för de speciella ordningsregler som föreningen har beslutat om, såsom:

  • Att  parkera på din betalda uppställningsplats.
  • Att sortera dina sopor enligt kommunens regler.
  • Att respektera att gästparkeringarna är till för våra gäster. ( Det finns 400pl till 280 lgh)

Observera att byggavfall, möbler och el-apparater transporterar du själv till Återvinningscentralen på Timrå industriområde. (GRATIS!)

När man bor flera tillsamman så måste man ta hänsyn till varandra. Tänka på att inte störa och irritera varandra.

Sunt förnuft och respekt måste råda för att vi skall trivas tillsammans.

Detta kan man även läsa om i våra stadgar.

Renoveringsarbete som medför störande ljud
(t.ex. hamrande och borrande) är endast tillåtet:
Måndag – Torsdag 08.00 – 20.00
Fredag 08.00 – 18.00
Lördag & Söndag 10.00 – 18.00