Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

FRÖLAND 2:57      Förvärv: 1989          kommun: Timrå

egna interna nät

Från och med 2016 försäkras föreningens fastigheter av Länsförsäkringar.

Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.

 

 

Uppvärmning

Uppvärmning sker via fjärrvärme och solvärme. Byggnaderna är anslutna till externt elnät kompletterat med solceller för produktion av el till föreningens egna interna nät.

 

Byggnadsår och ytor

Fastigheten byggdes 1989 - 1992 och består av 5 flerbostadshus och 2 garagebyggnader.

Byggnadernas totalyta är 26 832 m2, varav 24 408 m2 utgör lägenhetsyta och 2 424 m2 är lokalyta.

 

Lägenheter och lokaler

Föreningen upplåter 278 lögenheter med bostadsrätt.

Lägenhetsfördelning