Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Kontakt

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

Örn-expedition

Kontoret är öppet för besök tisdagar mellan kl. 14:00 - 18:00 och bemannas av Ulrika Lindkvist Mobiltelefon: 070-256 37 93, E-mail: info@altorpet.com

Bilplatser

Bil- och garage-platser hanteras av: Malin Dahlström, 070-662 03 27

Gästlägenheter mm

Uthyrning av gästlägenhet, uthyrningsrum, festvåning hanteras av: Agneta Nyberg 076-601 19 46

Förråd

Förråd hanteras av styrelsen, 

Kontoret/expedition ligger på: Kungsvägen 123 vån 3

  • Postadress: Brf Örnen, Kungsvägen 123, 861 35 Timrå
  • E-post: brfornen@brfornentimra.se
  • Vår hemsida: www.brfornentimra.se
  • Telefon till expedition: 

Organisationsnummer: 716460-1408

-------------------------------------------------------

 

 Styrelsen

                           

Ordförande Vice ordförande Sekreterare
Malin Dahlström Lena Eriksson Eva Audnes
Mobil:070-662 03 27 Mobil: 070-699 75 07 Mobil: 073-741 24 35
E-mail: malin.dahlstrom@ E-mail: lena1955@ E-mail: eva.audnes@
brfornentimra.se hotmail.com hotmail.com

                         

Kassör Web-master Ledamot
Mikael Borglund Oliver Nordström Erik Öhlén
Mobil:  070-375 60 10 Mobil: 073-092 57 63 Mobil: 070-544 83 63
E-mail: borglund@
E-mail: oliver.nordstrom@ E-mail: erikohlen@
telia.com brfornentimra.se outlook.com

 
 

Ledamot    
Håkan Innala    
Mobil: 070-594-57 56    
hakan.innala@    
telia.com    

 

Föreningsvalda Revisorer

                                                

Ordinarie Extern Revisor    
Ernst & Young    
     
Telefon: 060-66 97 00
   
     

 

Övriga          

/ulrika-lindkvist.jpg   

Ekonomisk förvaltare Vicevärd:
 
Ulrika Lindkvist Lena Eriksson  
Mobil: 070-256 37 93    Mobil:070-699 75 07  
E-mail: info@  E-mail: lena1955@  
altorpet.com hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning, sammankallande Valberedning  Valberedning
Janet Nyberg Birgitta Grubb Andreas Bjurman
Mobil:  Mobil: Mobil: 
E-mail:  E-mail: E-mail: