Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

Nyhetsbrev

 

Länkar

Kontakt

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

Örn-expedition

Kontoret är öppet för besök tisdagar mellan kl. 16:00 - 18:00 och bemannas av Ulrika Lindkvist Mobiltelefon: 070-256 37 93, E-mail: info@altorpet.com

Bilplatser

Bil- och garage-platser hanteras av Per Gunnar Sjödin, 070-662 00 56

Gästlägenheter mm

Uthyrning av gästlägenhet, uthyrningsrum, festvåning hanteras av Ruth Sjödin, 070-306 82 97

Förråd

Förråd hanteras av styrelsen, 

Kontoret/expedition ligger på: Kungsvägen 123 vån 3

  • Postadress: Brf Örnen, Kungsvägen 123, 861 35 Timrå
  • E-post: brfornen@brfornentimra.se
  • Vår hemsida: www.brfornentimra.se
  • Telefon till expedition: 

Organisationsnummer: 716460-1408

-------------------------------------------------------

 

 Styrelsen

/bertil-img-7669.jpg      

Ledamot Vice ordförande Ledamot
Bertil Lehto    
Mobil: 070-662 09 81 Mobil:  Mobil:
E-mail: bertil.lehto@ E-mail: E-mail:
brfornentimra.se    

      

Ledamot Web-master Sekreterare
  Per Sandberg  
Mobil:   Mobil: 070-573 57 75 Mobil: 
E-mail: E-mail: per.h.sandberg@ E-mail: 
  gmail.com  

 

                                    

Ledamot Ledamot  
Vakant Eva Audnes  
Mobil:  Mobil: 073-741 24 35  
  eva.audnes@  
  hotmail.com  

 

Föreningsvalda Revisorer

                                                

Ordinarie Extern Revisor Ordinarie Intern Revisor    Revisorssuppleant
     
  Mobil: Mobil: 
Mobil: E-mail: E-mail: 
E-mail:    

 

Övriga          

/ulrika-lindkvist.jpg   

Ekonomisk förvaltare Vicevärd:             
Ulrika Lindkvist    
Mobil: 070-256 37 93    Mobil:  
E-mail: info@  E-mail:  
altorpet.com    

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning, sammankallande Valberedning  Valberedning
     
Mobil:  Mobil: Mobil: 
E-mail:  E-mail: E-mail: