Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Lägenhetsförråd mm.

 

Lägenhetsförråd.

Örnen upplåter lägenhetsförråd i olika former. Tre typer av förråd finns:

Som huvudprincip gäller:

Lägenheter som inte har ett förråd på balkongen har ett förråd i bottenplanet i huset. Förrådet har samma nummer som lägenheten.

 

 

Uthyrning av Extraförråd hanteras av: Lena Eriksson, 070-699 75 07

                                                e-post: Lena1955@hotmail.com

 

---------------------------------------------------------------

Cykelbodar.

Cyklar förvaras i särskillda cykelrum. Det är speciellt viktigt att cyklarna tas omhand och ställs in inför vintersäsongen. Cykelrummen är avsedda för funktionsdugliga fordon och inget annat. I varje huskropp finns ett cykelrum i anslutning till respektive huvudentré.

Det åligger var och en att bidra till ordningen i dessa rum och att försla bort fordorn som inte längre är i bruk.

Det är inte tillåtet att förvara motorfordon eller leksaker i cykelbodarna!

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Uppdaterad 2020-01-16 10:41 av Per S