Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Maj 2015

Under maj månad så är nedanstående arbeten eller verksamheter planerade i vår bostadsrättsförening.

Skötsel och åtgärder på Brf Örnen under 2015

En fortsättning på arbetet som inleddes under sommaren och hösten 2014 kommer att färdigställas under 2015. Interflora fresh har presenterat en detaljerad plan över de arbeten som kommer att genomföras under våren, sommaren och hösten 2015. Ogräs kommer att rensas bort, träd kommer att beskäras, Befintliga buskar kommer att tas bort eller föryngras. Perenna rabatter och nyplanteringar i rosa och lila toner kommer att anläggas.

Nedanstående dokument beskriver vad som ska göras.

Skötsel & åtgärdsplan 2015.pdf

Karta med referenser.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------

Brf Örnens föreningsstämm går av stapeln torsdagen den 7/5 kl 19:00

Plats: Samlingslokalen Kungsvägen 103 - 105 plan 2

 

----------------------------------------------------------------------------------