Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Natur & miljö

 

 

Alla "spektakulära" soluppgångar i all ära! Men en vanlig, lite halvgrå höstmorgon, kan även den vara vacker att se från våra terrasser!

 

 /bild-fran-lennart-olsson.jpg

Lennart från 105:an

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-10-31 12:48 av Per S

Lennart Olsson på 105:an har varit ute och kollat hur långt våren kommit

 /harsyrans-blommor-vantar-pa-solens-varmande-stralar-svartbergets-fot-15050.jpg

Harsyrans blommor väntar på solens värmande strålar. Bilden tagen  

vid Svartbergets fot 2015-05-01.

/backskarvfro-blommar-samtidigt-med-blasippa-och-vitsippa-men-ar-lite-mer-oa.jpg

Backskärvfrö, blommar samtidigt med Blåsippa och Vitsippa men är lite mer oansenlig.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-05-02 09:10 av Per S

Natur med många arter i vår omedelbara närhet.

Det har vid några tidigare årsmöten framförts synpunkter och klagomål över att "vår skog" bakom våra hus är fyllda av vindfällen och torra träd. Nu när vi närmar oss ett nytt årsmöte tänker jag ta möjligheten att ge lite information om ”vår skog”

Som naturintresserad och tidigare ledamot av Kommunens Miljö och Byggnadsnämnd har jag genom samtal med Kommunens biolog Stefan Grundström fått lära mig att det inte är resultatet av misskötsel, tvärt om, det är ett medvetet arbete för att öka den biologiska mångfalden i "vår skog".

Kommunen äger en stor areal av skog i Svartberget som berget heter, ovanför våra hus A, B och F.

Berget skapades av vulkaniska utbrott och är en del av den krater som kantas av Alnö, Skönviksberget och Söråkerslandet, kratern är nu vattenfylld och heter Klingerfjärden.

Berget är delvis väldigt blockigt och dess skog har därför under väldigt lång tid fått förbli orörd. Bergets sluttning är dessutom ett s.k. sydberg, vilket innebär att det har en gynnsam vinkel mot den värmande solen, något som även vi har tagit vara på genom de solfångare som vi har på våra tak. För naturen på bergssidan innebär det att våren kommer tidigt och hösten sent, vintern blir därför kort vilket gynnar växter som annars skulle duka under. Den vulkaniska bakgrunden gör att berget är rikt på mineraler som också gynnar en rad ”rara” växter.

Detta sammantaget har gjort att kommunbiologen lyckats få ett kommunbeslut på att en stor del av området skall få ett visst skydd som ”nyckelbiotop”. I stort innebär det att träd, buskar och andra växter skall få utvecklas orörda av mänsklig på verkan i form av avverkningar och liknande. I ”vår” skog skall det finnas rikligt med död ved, något som normalt är en bristvara. Det gynnar insektsätande fåglar, något som tydligt märks.

I en ”produktions skog” avverkas alla vuxna träd, stammarna med grenar och toppar fraktas bort, därefter plöjs marken upp och nya plantor planteras, resultatet blir en sorts åker, efter röjningar och gallring kommer skogen att bestå av träd av samma sort i samma ålder. I ”vår” skog är det meningen att det skall finnas gamla levande och döda träd, träd som står och träd som ligger.

Ta en promenad längs de många stigarna som korsar bergssidan, gärna med ett par stavar som stöd för balansen, stigarna är fulla av slippriga stenar, vindfällen och rötter, låt fantasin ge tankar om hur alla de djupa sprickorna och de jättestora stenblocken en gång uppstod och kastades omkring, stanna och lyssna på fåglarna, många av dem ovanliga. Titta på marken, alla vackra lavar, mossor, svampar och växter med och utan blommor, buskar som bara finns här i ”vår” skog.

 

 

Lennart Olsson på 105:an

 

PS glöm inte att ta med alla plastpåsar, flaskor och burkar hem DS

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-04-19 22:33 av Per S