Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Gamla Nyheter

Här nedan kommer äldre nyheter som inte passar på första sidan.

 

Bastu, Gym samt bokningsbara lokaler stängda!

Just nu under rådande pandemi så är bastu, gymmet samt bokningsbara lokalerna stängda tills vidare på grund av den nya pandemilagen och rådande situation. Mvh Styrelsen.

Detta gäller så klart inte tvättstugorna.

                                                                             Uppdaterad:2021-01-11 17:50 av Oliver N

                                   -----------------------------------------------------

 

Expeditionen

Tisdag den 5/1-2021 så är expeditionen stängd.

                                                                             Uppdaterad:2020-12-30 17:50 av Oliver N

                                   -----------------------------------------------------

 

Nytt Nyhetsbrev.

Nu ligger det senaste nyhetsbrevet på hemsidan.

Vi vill även önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt år!

15 Japanese Christmas Traditions | Sapporo Teppanyaki    Your Firework Smoke Could Be Tainted With Lead | WIRED

Snabblänk: Dokument

                                                                             Uppdaterad:2020-12.19 17:00 av Oliver N

                                   -----------------------------------------------------

Nytt Nyhetsbrev.

Nu har även det senaste nyhetsbrevet blivit upplagt!

Klicka nedan för att snabbt komma dit och läsa.

Snabblänk: Dokument

                                   -----------------------------------------------------

                                                                             Uppdaterad:2020-11-13 17:00 av Oliver N

Uppdateringar.

Nu har det blivit lite uppdateringar på hemsidan.

Under fliken Vår Förening, så finns det en dokumentflik där nyhetsbrev / mötesprotokoll osv kommer läggas upp.

Även under fliken Om Örnen, så finns det en ny sida ang Snickeriet som är uppdaterad med information och mötesprotokoll.

Snabblänk: Snickeriet , Dokument

                                   -----------------------------------------------------

                                                                             Uppdaterad:2020-09-17 18:00 av Oliver N

Information om styrelsemedlemmar.

Efter konstituerande möte har vi kommit fram till följande.

Mer information finns här.

                                  -----------------------------------------------------

                                                                             Uppdaterad:2020-09-01 19:42 av Oliver N

Information om nyvalda styrelsemedlemmar.

Efter rösträkningen som gjordes idag så har följade namn blivit framröstade av er medlemmar.

                                                                      

                                   -----------------------------------------------------

                                                                             Uppdaterad:2020-08-30 20:33 av Oliver N

         

Information om sittande styrelse.

Nu har vi uppdaterat lite information om oss som sitter i styrelsen.

Enklast att hitta denna information är genom att trycka Här.

                                    -----------------------------------------------------

                                                                             Uppdaterad:2020-08-09 18:55 av Oliver N

 

Kallelse till extra föreningsstämma Brf Örnen i Timrå!

 

Datum: 30 augusti 2020
Poströstning, information om tillvägagångssättet kommer inom kort.

Bolagsverket, genom den gamla styrelsen, begär ett nytt val av samtliga styrelseledamöter.

                                    -----------------------------------------------------

                                                                             Uppdaterad:2020-07-21 16:40 av Oliver N

Kontaktinformation.

Nu ligger en uppdatering av den nya styrelsen under kontakt, med mailadress och telefonnummer. Kontakt

-----------------------------------------------------

                                                                             Uppdaterad:2020-07-07 17:03 av Oliver N

Föreningstämman

På föreningsstämman den 17/6 röstades en ny styrelse fram. Styrelsen återkommer med den nya sammansättningen inom kort. 

-----------------------------------------------------

Uppdaterad:2020-06-21 08:03 av Per S

 

Gymmet på Örnen

Vårt Gym har kompletterats med en sedan länge efterlängtad spinningcykel. Vi kommer också att komplettera med ett ställ lättare Hantlar, 2x1 kg, 2x2 kg och 2x3 kg.

Löpbandet har sedan länge varit "ur funktion" men nu efter en del arbete så fungerar "User-programmen 20, 21, och 22 som dom ska. Det är inte helt lätt eller självklart att få den att röra sig så därför har vi gjort en instruktion som sitter på väggen bredvid maskinen. Följer man den så fungerar ovanstående programmen som dom ska. 

Vi ska titta vidare på varför de övriga programmen inte fungerar.

 

-----------------------------------------------------

Uppdaterad:2020-02-14 07:51 av Per S

Uppdatering

Sidorna Uthyrningslägenheter, Fritid inne, Lägenhetsförråd, Bra att veta, Brf Örnen i korthet och Service är uppdaterade.

-----------------------------------------------------

Uppdaterad:2020-01-07 12:21 av Per S

Uppdatering

Sidan Fritid inne är uppdaterad

-----------------------------------------------------

Uppdaterad:2019-11-24 16:30 av Per S

Nytt avtal med ComHem

Avtalet med Comhem ligger under länken Bredband & TV och kan laddas hem av var och en.

 

-----------------------------------------------------

Uppdaterad:2019-10-08 18:44 av Per S

 

 

Brf Örnens hemsida är rankad 2:a  med 662 poäng bland bostadsrättsföreningar som valt N.nu som webbhotel.

Det finns ett rankingsystem där man samlar poäng genom hemsidans utformning, besök mm. Före oss ligger Brf Mälartorget 2 i Västerås med 781 poäng. Omkring 50 bostadsrättsföreningar använder sig av N.nu som webbhotell.

 

-----------------------------------------------------

Uppdaterad:2019-07-17 08:35 av Per S

 

 

Kolgrillning

Vi närmar oss midsommar och grillsäsongen har inletts. Styrelsen vill påminna om att årsstämman tog beslut om att "Kolgrillning" inte är tillåten på Örnens terrasser. Orsaken är främst brandrisken.

Om man vill grilla med kol så finns det en grillplats i områdets norra del som med fördel kan användas.

Styrelsen

 

-----------------------------------------------------

Uppdaterad:2019-06-19 12:26 av Per

 

Kallelse till föreningsstämma

Dagordning finns i början av Årsredovisningen 2018. Årsredovisningen har delats ut till alla.

I bakre delen av årsredovisningen finns inkomna motioner presenterade. Kallelsen finns även uppsatt i hissarna i alla hus.

Datum: 2019-05-23

Tidpunkt: 18:00

Plats: Vivansborg

 

-----------------------------------------------------

Uppdaterad:2019-05-18 09:44 av Per S

Uppdateringar

Brf Örnens Stadgar har uppdaterats.

Brf Örnens Årsredovisning 2017 finns nu utlagd under flik "Ekonomi"

Diverse smärre korrigeringar på flera sidor.

-----------------------------------------------------

Uppdaterad:2019-03-14 08:52 av Per S

Kallelse till Andra Extra föreningsstämman

Kallelse till föreningstämma som ska behandla antagande av nya stadgar för andra gången. Kallelse med dagordning finns uppsatta i alla trapphus och hissar.

Datum: 2019-01-29

Tidpunkt: 18:00

Lokal: Vivansborg

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2019-01-20 18:52 av Per S

 

Underlag till Andra Extra föreningsstämman

Kallelse och underlag till Extra föreningsstämman har lagts in under fliken "Underlag till föreningsstämman"

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2018-12-19 09:20 av Per S

Underlag till föreningsstämman

Dokument inför stämman har lagts in under fliken "Underlag till föreningsstämman"

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2018-06-19 21:55 av Per S

Uppdateringar

Fliken "Kontakt" har uppdaterats.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2018-01-08 16:40 av Per S

Översyn och uppdatering av våra hissar. 

Vi kommer att utföra renovering av hissen där dörrautomatik och teknisk utrustning kommer att bytas ut.

Renovering av Hissen på Kungsvägen 109 börjar den 9 oktober 2017 och pågår under ca. 2 veckor.  Hissföretaget Schindler utför arbetet. Under arbetet kommer det naturligt bli vissa problem med hisstransporter mm. 

Personal från Schindler kommer att hjälpa till med hand-räckningstjänster.

För övrigt kan boende kontakta Bo Åström på telefon 070-315 76 11 för mer information.

 

//Styrelsen.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2017-09-08 14:40 av Per S

Nytt Informationssystem

Örnens styrelse har infört ett nytt informationssystem. Vi kommer att kanalisera information via SMS-meddelanden. Eftersom antalet tecken är starkt begränsat i SMS-meddelanden så kommer en hänvisning till hemsidan att ske när texten blir för lång.

Vi har skapat ett antal grupper som vi selectivt kan sända meddelanden till:

Vi uppdaterar "SMS-Listan" med jämna mellanrum vilket innebär att du som nyinflyttad kanske inte är med till en början och du som flyttar från Örnen hänger kvar ett tag efter att du flyttat, vi ber om överseende med det.

Om du flyttat från Örnen och fortfarande får SMS från oss kan du själv lämna gruppen genom att skicka "/stopp" till gruppens nummer.

Vi har sänt några meddelanden och några medlemmar har ställt frågor som ännu inte besvarats. Vi arbetar på ett sätt att hantera detta. Vi återkommer med svar!

Om du har frågor eller synpunkter kring Informationssystemet kan du kontakta Per Sandberg, 070-5735775

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2017-09-08 11:25 av Per S

Uppdateringar....

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2017-05-12 19:45 av Per S

Årsredovisning

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Örnen 2016 har lagts ut under fliken "Vår förening... / Ekonomi"

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2017-03-23 09:45 av Per S

 

Till Örnens medlemmar

 

Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Torsdag den 30 mars 2017 kl. 18:30

Lokal: Vivansborg

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av protokollförare för stämman
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
 7. Fråga om kallelse behörigen skett
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlustenligt den fastställda balansräkningen
 13. Fråga om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
 18. Övriga ärenden
 19. Stämmans avslutande

 

Timrå den 13 mars 2017

 

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Örnen i Timrå HSB:s

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2017-03-19 19:04 av Per S

Vikigt!

MittSverige Vatten arbetar med ventilbyten som berör tappvattnet på området.

Det kommer att medföra driftstörningar under kommande vecka.

Under kvällen 28/2 kl 21:00 till 1/3 kl 05:00 (beräknat) kommer vattnet stundtals att vara avstängt.

 

 

Styrelsen

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2017-02-24 11:54 av Per S

 

Ny fastighetsförvaltare 2017

Från och med 2017 har vi ny fastihetsförvaltare, (CASTOR). I och med det är det en del nya uppgifter som gäller vid felanmälan.

Läs mer under fliken Service.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2017-01-06 20:10 av Per S

 

Förändringar i Örnens förvaltning

Brf Örnen köper två typer av förvaltning för att sköta drift och underhåll:

Örnen har tidigare valt att upphandla den ekonomiska förvaltningen från SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB).

Avtalet med SBC gäller fram till 2017-12-31, därefter automatisk förlängning med ett år i taget om inte avtalet sägs upp eller omförhandlas.

Under hösten har Örnen sagt upp avtalet för Teknisk förvaltning som innehas av HSB Södra Norrland. Avtalet löper ut 2016-12-31.

Diskussioner har förts med flera förvaltningsbolag.

Detta har slutligen resulterat i ett två årigt avtal med Castor förvaltnings AB.

 

Återkommer efterhand med mer uppgifter betr. felanmälningsnummer mm.

 

Styrelsen

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-12-04 11:22 av Per S

 

Åtgärder i varmvattensystemet

För att eliminera fortsatta störningar på tappvarmvattensystemet behöver det stängas av för åtgärd tisdagen den 29 november mellan kl. 08:00 till 16:00.

Det kommer att monteras nya avstängningsventiler och en läckande reduceringsventil kommer att bytas ut.

(Tappkallvatten berörs ej)

Styrelsen

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-11-24 23:22 av Per S

Ansvarsfördelning

Ett nytt dokument som beskriver ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren har lagts upp. Du finner dokumentet under: "Vår förening" och länken "Ansvarsfördelning mellan Bostadsrättsföreningen......"

 

Årsredovisning

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Örnen för 2014 och 2015 har lagts ut under fliken        "Vår förening... / Ekonomi"

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-11-01 16:06 av Per S

Styrelsen påminner!!

Vi tecknade en ny fastighetsförsäkring med Länsförsäkringar i början av 2016.

Till skillnad från tidigare har vi inte tecknat nytt avtal för det kollektiva bostadsrättstillägget.
Anledningen till förändringen var att den delen inte fungerat på ett tillfredställande sätt och att självrisken varit för hög.
Styrelsen informerade medlemmarna om detta i mitten av mars 2016.
 
Vi går på detta sätt ut med en påminnelse i det fall någon skulle glömt att denna förändring är gjord.
 

Var och en tecknar bostadsrättstillägget med sitt eget hemförsäkringsbolag!

 

Läs mer under fliken: "Service /Försäkringsinformation"

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-10-10 14:04 av Per S

 

Hissrenovering

Vi kommer att utföra renovering av Hissen på Kungsvägen 123 där dörrautomatik och viss teknisk utrustning kommer att bytas ut.

Arbetet påbörjas den 24 /10 och kommer att pågå ca 2 veckor.

Hissföretaget Schindler utför arbetet. Under arbetet kommer det att bli vissa problem med hisstransporter.

Personal från Schindler kommer att hjälpa till med handräckningstjänster.

Anslag om detta har satts upp i berörd trappuppgång.

 

Styrelsen

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-10-10 13:20 av Per S

Parkeringsautomaten

Betalningsalternativen på parkeringsautomaten för besöksparkeringen har förändrats. I likhet med parkerings automater på publika parkeringar har vi tagit bort möjligheten att betala med mynt. Numera gäller kortbetalning som enda betalningssätt. Kostnaden för att parkera är den samma som tidigare.

Orsaken till förändringen är att våra nuvarande mynt kommer att bytas ut.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-10-10 09:20 av Per S

Förändringar och omdisponeringar

Vissa sidor har förändrats

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-06-12 15:17 av Per S

Mer underlag till föreningsstämman

Fliken "Underlag till föreningsstämman" kompletterad med årsredovisning för Brf Örnen 2015

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-03-17 11:24 av Per S

Örnbladet

Örnbladet Nr 1, 2016 upplagt

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-03-15 14:01 av Per S

Kallelse till föreningsstämma

 

Medlemmarna inom HSB Bostadsrättsförening Örnen

kallas till ordinarie föreningsstämma.

 

Ärenden: Stadgeenliga punkter samt

 1. Redovisning av Örnens hemsida och informationsblad.

 2. Framtida och pågående underhåll.

 3. Yttre miljö.

 4. Avgifter och hyror

 5. Uppdatering av Örnens stadgar

 6. Avtalstvisten med HSB

 7. Motioner.

  1. Avgifter för våra gästparkeringar.

 

Torsdagen den 17 mars. Tid Kl. 19:00

Plats: Vi håller stämman på Vivansborg

Det kommer att avgå reserverade bussar till stämman från

busshållplatsen på Kungsvägen nedanför hus E kl 18:30

 

Varmt välkomna önskar

Örnens styrelse

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-03-14 09:06 av Per S

Ny E-mailadress

Brf Örmen har fått ny E-mailadress. Den nya adressen är: brfornentimra@gmail.com

Orsaken till bytet är att det krävs mer utrymme för bifogade filer.

Den tidigare adressen kommer att avvecklas.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-03-14 08:36 av Per S

Viktigt.. om våra försäkringar

Örnen har tecknat en ny fastighetsförsäkring med Länsförsäkringar under år 2016.

Omfattningen är i stort samma som tidigare år men givetvis uppdaterad.

Den stora skillnaden är att vi inte tecknat nytt avtal för det kollektiva bostadsrättstillägget. Det innebär att lägenhetsinnehavaren själv måste komplettera sin egen hemförsäkring med detta tillägg

Läs mer under fliken: Service /Försäkringsinformation

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-03-14 08:20 av Per S

 

Uppdateringar

Sidorna Kontakt och Styrelsen är uppdaterade

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2016-02-25 09:36 av Per S

Uppdateringar

Bilder och en del text uppdaterade på sidorna "Kontakt" och "Styrelsen"

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-12-18 12:19 av Per S

Ny "länk" under fliken "Vår förening"

Vi har öppnat en länk som heter "Dokument" under fliken Vår förening. Den är kopplad till en ny sida där vi tänker lägga upp avvisningar mm. som du som lägenhetshavare kan ha nytta av.

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-11-30 13:37 av Per S

Nu börjar snart snöröjningen !!

Alla ni som har cyklar och mopeder mm. som står ute i cykelställen måste omgående plocka bort dessa, cyklarna placeras i cykelrummen.

De som inte är bortplockade före onsdag den 17 december kommer vi att samla ihop och fraktas bort.

Övrigt: den 23 – 29 kommer vi att ställa upp containrar mitt i området för bortforsling av julklappspapper mm. OBS riv sönder alla kartonger så ryms det mer i containern!!

OBS inget matavfall, byggskrot eller möbler i containern.

Mopeder och EU-moppar får absolut inte förvaras i cykelrummen.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Glöm ej tända ljus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Och givetvis kasta inga kartonger i sopnedkasten! Ev. sopstopp kostar stora pengar en julhelg.

 

Styrelsen 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-11-30 09:55 av Per S

Ny länk "HSB Bloggen" inlagd i högermarginalen

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-10-31 12:35 av Per S

Hissrenovering

Översyn och uppdatering av hissen på Kungsvägen 135.

Vi kommer att utföra renovering av hissen där dörrautomatik och viss teknisk utrustning kommer att bytas ut.

Hissrenoveringen börjar den 2 november 2015 och kommer att pågå ca 2 veckor.

Hissföretaget Schinler utför arbetet.

Under arbetet kommer det av naturliga skäl bli vissa problem med hisstransporter.

Personal från Schindler kommer att hjälpa till med handräckning under serviceperioden.

För övrigt kan boende kontakta Bo Åström på telefon 070-315 76 11 för mer information

//Styrelsen

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-10-29 09:47 av Per S

Styrelsemöte på Örnen

Den 14/10 hölls styrelsemöte på Örnen här följer ett referat från mötet

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-10-29 09:33 av Per S

Uppdateringar på sidan "Kontakt"

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-10-16 06:43 av Per S

Föreningsstämma (påminnelse)

Tisdagen den 23:e juni är det ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Örnen i Timrå.

Plats: Vivansborg, Nygatan 99 Timrå

Tid: Kl 19:00

Det kommer att avgå reserverade bussar till stämman från busshållplatsen på kungsvägen nedanför hus E Kl 18:30

Varmt välkomna

önskar

Örnens styrelse

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-06-22 17:24 av Per S

Midsommar 2015

Styrelsen önskar alla medlemmar en glad midsommar.

Hoppas vädret håller i sig!

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-06-19 09:24 av Per S

Föreningsstämman blev inställd

Föreningsstämman blev inställd på grund av att brandskyddskontrollen som utfördes igår inte godkände lokalen på Kungsvägen 103 - 105 för mer än 50 personer. Styrelsen gjorde bedömningen att det skulle komma betydligt mer folk och tvingades därför ställa in mötet.

Styrelsen återkommer med nytt datum och ny lokal

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-05-08 08:10 av Per S

Hur långt har våren kommit ?

Lennart Olsson har varit ute och kollat. Klicka på länken "Natur & miljö"

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-05-02 09:10 av Per S

Ny länk till vänster

Inför föreningsstämman har vi lagt upp en länk där vi samlat underlagen till föreningsstämman.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-04-29 10:27 av Per S

Kallelse till föreningsstämma

 

Medlemmarna inom HSB Bostadsrättsföreningen Örnen

Kallas till ordinarie föreningsstämma

Ärenden: Stadgeenliga punkter

 

 1. Redovisning Örnens energieffektiviseringsprogram.

 2. Framtida underhåll och underhållsplan.

 3. Yttre miljö.

 4. Avgifter och hyror.

 5. Presentation av våran nya hemsida.

 6. Uppdatering av Örnens stadgar.

 7. Info. Programblad "Vårt gemensamma ansvar"

 8. Motioner:

  1. Brandskydd och brandsäkerhet.

  2. OVK Obligatorisk Ventilations Kontroll.

 9. Övriga ärenden och skrivelser

 

Dag: Torsdag den 7 maj

Tid: Kl 19:00

Plats: Samlingslokalen Kungsvägen 103 - 105 plan 2

 

Varmt välkomna önskar

Örnens styrelse

Timrå 2015-04-19

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-04-29 08:50 av Per S

Ny länk till vänster

Jag har lagt in en ny länk i vänstermarginalen och kallat den "Natur & miljö". Här kommer vi att lägga upp artiklar och bilder från naturen och speciellt från vår närmaste omgivning. Vi inleder med en intressant artikel från Lennart Olsson på 105:an.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-04-19 23:18 av Per S

Åtgärder på Örnens parkmark

Under sommaren och hösten 2014 inleddes ett uppfräschningsarbete på vår parkanläggning. Bifogat dokument beskriver i detalj vad som gjordes. Många träffade säkert tjejen, utbildad trädgårdsmästare från Kreativ Interflora som utförde arbetena. Under säsongen 2015 kommer arbetena att fortsätta. Dokumentation med planer vad som ska göras finner du under "Vad händer/maj"

Parkarbeten 2014.pdf

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-03-04 23:16 av Per S

Anslagstavla / Diskussionsforum

Jag såg att  Paulina Engman  har fått en replik på sitt inlägg i Diskussionsforumet, det är jättebra!

Det vore kul om fler gjorde sin röst hörd på Forumet. Jag är säker på att det finns många som har jättebra idéer som borde komma fram. Naturligtvis kan man även ta upp saker som man har synpunkter på i den dagliga verksamheten för att få se om det vinner gehör från andra.

Det brukar vara så att det bjuder ett visst motstånd att skriva på en sån här sida, men om några börjar så tror jag rädslan att publicera sin åsikt övervinns efter ett tag.

Ett tack till dig Paulina för ditt Inlägg  och ett tack till dig C-J för din Replik

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-03-03 11:10 av Per S

Gamla hemsidan

Gamla hemsidan är stängd 2015-03-02

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-03-02 11:40 av Per S

Kalendern

Kalendern har flyttats och involverats i sidan "Vad händer" längst ner. Länken "Kalender "till vänster har tagits bort.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-02-23 14:28 av Per S

Pingislokalen

Pingislokalen är nu åter öppen igen. Inventarierna har förändrats en del.

Vi påminner om att lokalen skall lämnas i det skick den var när du kom och att lokalen är avsedd för pingisspel.

Se vidare på länken: Om örnen/fritid-inne

Styrelsen

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-02-20 16:45 av Per S

Komplettering på sidan "Om Örnen/fritid inne" igen

Jag har lagt in tolv nya bilder från snickeriet. 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-02-20 10:10 av Per S

Hissrenovering

 /g12-img1_0576.jpg

Under veckan har hissen på Kungsvägen 125 varit stängd. Orsaken är att hissföretaget, Schindler utför ett planerat underhåll på hissen. Dörrautomatik och en del teknisk utrustning byts ut. Arbetena besiktades och godkändes under torsdagen den 19/2 och hissen är nu åter i drift.

-----------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-02-20 10:00 av Per S

Komplettering på sidan "Om Örnen/Fritid inne"

En länk till en pdf-fil som tar upp ordningsregler har lagts till i anslutning till avsnittet uthyrning av festlokalen.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-02-17 09:52 av Per S

Belysningen på Örnen-skylten på E-huset

 /g12-img1_0551lamparmatur-reparation.jpg/g12-img1_0553belysnings-reparation.jpg

En av de tre armaturerna som belyser Örnenskylten hade skadats av nedfallande is eller av vinden. När skadan upptäcktes beslutades omedelbart att åtgärda problemet eftersom det fanns risk för att armaturen skulle ramla ner och skada någon på marken. En sky-lift med en räckvidd på 16 m rekvirerades och Bo Åström kunde reparera armaturen på plats.

 

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-02-10 22:28 av Per S

Bortforsling av byggavfall, möbler mm

 /g12-img1_0529-avfall-1.jpg/g12-img1_0528-avfall2.jpg

/g12-img1_0531-avfall3.jpgIdag har det forslats bort en hel del bråte från vårt bostadsområde. Julgranen har monterats ner och fraktats bort liksom den extra container som beställts inför Julhelgen.

Utöver detta har det ägnats tid till att plocka fram möbler, såsom glasbord, bokhyllor mm som placerats i utrymmen som normalt är låsta. Någon har "glömt" en spis i en trappuppgång.

Ett förrådsutrymme som normalt har en gång i mitten för att man ska kunna ta sig in till sitt förråd var så fullt med bråte att det var omöjligt att komma in där.

Styrelsen påminner alla som har "glömt" att det åligger var och en att i egen regi frakta bort eget avfall såsom möbler, byggavfall, uttjänta vitvaror, TV-apparater etc.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-02-10 23:20 av Per S

 

Örnbladet på hemsidan

Örnbladet som kom ut i december 2014 finns nu upplagt i pdf-format under:

"Om Örnen/Örnbladet".

Ställ in Adobe Reader på förstoring 100% eller mindre. Välj menyn "Visa"/ "sidvisning dubbelsidig vy" och Bocka för "Visa" /"försättsblad i dubbelsidig vy" Därefter går det att läsa pdf-filen på samma sätt som det tryckta bladet.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-02-07 17:55 av Per S

Nya länkar inlagda i marginalerna

En ny länk till HSB Södra Norrland, (tidigare HSB Mitt) har lagts in i högermarginalen.

En länk till en sida med  besöksräknare har lagts till i vänstermarginalen.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-01-31 10:00 av Per S

Brf Örnen har fått en ny hemsida

Från och med 29/1 - 2015 är Örnens nya hemsida öppen. Den gamla sidan har försetts med en "länk" till nya sidan och en text att gamla sidan kommer att stängas efter en tid. Ingen ytterligare uppdatering kommer att ske på gamla sidan.

Uppdatering och förändringar i befintlig text på den här hemsidan kommer att ske efterhand.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2015-01-29 16:21 av Per S

Styrelsen och Webbredaktionen

 

Testnyhet inför julen

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2014-12-14 16:40 av Per S