Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Service.

 

Felanmälan.

Från 1 jan 2017 är Castor vår Fastighetsförvaltare.

Felanmälningar vardagar 08:00 - 16:00 görs till  060-12 80 00.

Vardagar efter 16:00 till 08:00 samt dygnet runt helger och röda dagar

gäller jourtelefon: 073 -270 05 31.

OBS!

Fel som inte är akuta eller av brådskande karaktär skall inte utföras av Jour personal.

Fel som orsakats av boende debiteras vanligtvis den boende beställaren.

Detta gäller både dag och jourtid.

Borttappade nycklar, huvudsäkringar som gått och avloppsstopp som orsakats av den boende, debiteras den boende.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

 

Försäkringsinformation.

Vi har tecknat en ny fastighetsförsäkring med Länsförsäkringar under år 2016.

Omfattningen är i stort det samma som tidigare år men givetvis uppdaterad.
Den stora skillnaden är att vi inte tecknat nytt avtal för det kollektiva bostadsrättstillägget. Den delen har inte fungerat på ett tillfredställande sätt och enligt vår mening bl.a har självrisken varit för hög.
 

Således måste var och en teckna bostadsrättstillägget med sitt eget hemförsäkringsbolag från den 2016-04-01 .


------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2020-01-07 12:05 av Per S