Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Sophantering

På Örnen är vi lyckligt lottade med att ha sopnedkasten kvar. En genialisk uppfinning av HSB på trettiotalet för att
klara hushållssopor i flerbostadshus. Den bekvämligheten skall vi vårda.

Paketera dina sopor väl. Inga pizzakartonger och andra sopor som kan skapa stopp i röret.

Ett sopstopp kostar stora pengar och irriterande obehag för dina och mina grannar.

Vi har nu kompletterat med två soprum för källsortering. Obs dessa är inte avsedda för grovsopor!
Och snart blir källsorteringsrummet vid hus F klart. I källsorteringsrummen finns behållare för glas, plåtburkar, små batterier, tidningar och kartongpapper. Observera att kartonger måste skäras sönder för att mer skall rymmas i sopkärlen.

Alltså inga hela kartonger. Elektronik, byggdelar och möbler mm får inte kastas i sorteringsrummet.
Den typen av sopor måste var och en självfrakta till återvinningsstationen.

Det är viktigt att vi hjälps åt att sköta denna hantering och håller städat i källsorteringsrummen.

 

Sophanteringen är inte gratis – så vårda dessa förmåner. Som regel går det faktiskt att frakta bort – det man fraktat hem.