Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

Nyhetsbrev

 

Länkar

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2015 / 2016

         

 /bertil-img-7669.jpg

Ordförande: Bertil Lehto, 070-662 09 81

e-mail: hsb.brf.ornen.timra@bredband.net

/hakan-innala-g12-img-1582.jpg 

Vise Ordförande: Håkan Innala, 070-594 57 56

e-mail: hakan.innala@telia.com

/mari-ann-olsson-g12-img-1585.jpg

Ekonomi: Mari-Ann Olsson, 070-574 32 62

e-mail: larsgoranolsson@hotmail.com

/kent-isaksson.jpg

Ledamot: Kent Isaksson, 070-698 48 27

e-mail: keis53@yahoo.se

/per-g-12-img-7678.jpg

Web-master: Per Sandberg, 070-573 57 75

e-mail: per.h.sandberg@bredband.net

/ann-chalotte-g12-img-7671.jpg

Sekreterare: Ann-Charlotte Söderström, 070-640 72 77

e-mail: anne-charlotte_69@hotmail.com

/per-gunnar-sjodin.jpg

Ledamot: Per-Gunnar Sjödin, 070-362 37 56 

e-mail: ruthopg@gmail.com

/bjorn-konberg.jpg

HSB-ledamot/ Förvaltare: Björn Könberg, 060-13 82 05

e-mail: bjorn.konberg@hsb.se

 

Bild

 

 

HSB-supleant: Chatrine Rodin, 060-13 82 20

e-mail:

-----------------------------------------------------------------

Övriga

 /ulrika-lindkvist.jpg

Ekonomicoach: Ulrica Lindkvist, 070-256 37 93

e-mail: info@altorpet.com

/ulf-g12-img-7674.jpg

Revisor: Ulf Norberg, 075-577 30 74

e-mail: ulf.norberg@hotmail.com

 

Bild

 

Revisorssuppleant: Per Erik Söderlind, 070-5224847

e-mail: pelle.soderlind@home.se


-----------------------------------------------------------

 /bosse-img7668.jpg

Bo Åström, 070-315 76 11

e-mail: bo.astrom12@bredband.net        

------------------------------------------------------------

Valberedning

Sammankallande: Gerard Rystedt, 070-629 17 50

e-mail: gerhard.rystedt@bredband.net
 

 

Bild

 

Gunnar Wallén, 070-5441381

e-mail: gunnar.wallen@bredband.net

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Uppdaterad 2016-03-26 10:53 av Per S