Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Underhåll.

Renoveringsarbete som medför störande ljud
(t.ex. hamrande och borrande) är endast tillåtet:
Måndag – Torsdag 08.00 – 20.00
Fredag 08.00 – 18.00
Lördag & Söndag 10.00 – 18.00

Det är skillnad på inre och yttre underhåll.

Du svarar själv och på egen bekostnad för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Föreningen svarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation.

Du avgör själv när det är dags att måla om, byta ut spis, kyl och frys, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse.

Till det inre räknas bland annat rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar. Ledningar och övriga installationer för vatten, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar.

Till det yttre räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt rökgångar och ventilationskanaler.

Kontrollera alltid vad stadgarna säger.

En del av din månadsavgift till föreningen avsätts för det yttre underhållet. Många föreningar avsätter också pengar i en fond för inre underhåll. Där fördelas pengarna på varje lägenhet i proportion till lägenhetens andel i föreningen.  I dagsläget avsätts ej pengar för inre underhåll i vår förening.

På föreningsstämman beslutar medlemmarna tillsammans om ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 2019-03-11 15:31 av Per S