Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Vad händer...

På den här sidan kommer vi efterhand att lägga in korta beskrivningar på vad som kommer att ske här på Örnen.


Vad som kommer i närtid.

Nu vecka 43 som kommer är det en hel del som händer.

Kom ihåg att varmgaragen är stängda mellan tisdag och onsdag den 26-27/10 pga städning och måla linjer. Finns sopkärl utanför för att städa sin parkeringsplats.

Även nu denna vecka kommer träd tas bort som står förnära kommunikationsvägarna samt är i dåligt skick och är förnära fasaderna.

 

 

Vad händer inom kort.

Fortsätter Takringen med taken och de 20-tal vattenskador på fasaderna som är anmälda och måste åtgärdas.

Tak & Fasad börjar byta ut de ruttna fönstren på gavelspetsarna. ( Klart )

Fotbollsplanen börjar renoveras av TSC. (  klart ) 

Röjning och plantering pågår.


Boulebanan är i stort sett klar nu efter Byggruppens renovering av banan. 

Klubben tar över ansvaret för skötseln av banan och utbildningen av nya medlemmar.
Hittills har vi barat tävlat inom föreningen, men vi avser att anta utmaningarna från andra bouleklubbar inom Timrå närområde.
Är du intresserad kan du anmäla dig till Bengt Bergman 070 509 47 53
                                                           Tore Dahlin            070 610 59 25
                                                           Lars Erik Norrbom 070 265 68 46