Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Vår förening....

Styrelsen

Ekonomi

Stadgar för Brf Örnen

Dokument

Att bo i bostadsrätt

Besiktning & Kontroll av fastigheten

Ansvar för din lägenhet

Ansvarsfördelning mellan Bostadsrättsföreningen (Brf) och Bostadsrättshavaren (Brh)

Rutin vid in & utflyttning

Underhåll

Kris- och Beredskaps-grupp

Brf Örnens Prisbord

 


(Lämna tom)